Beschrijving:

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de bezoekers en potentiele bezoekers van Flophouse. Flophouse besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door J.J.C. Flophouse.

Auteursrecht voorbehouden

Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flophouse openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Cookies voor retargeting

Bezoekers van flophouse.nl kunnen gedurende 180 dagen opnieuw worden benaderd doormiddel van advertenties op sites van derden die zijn aangesloten bij het Google Display Netwerk. Om dit te realiseren wordt er een cookie (een tekstbestandje aan de hand waarvan we uw computer herkennen) op uw computer geplaatst, waardoor we op een later moment nogmaals een advertentie aan u kunnen tonen. We maken hiervan gebruik om bezoekers van onze site te interesseren voor onze vacatures en diensten. U kunt de cookie verwijderen door dit uit te zetten in uw browser, de huidige cookies te verwijderen of u hiervoor uit te schrijven op http://www.google.com/privacy_ads.html

Privacy statement

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid. Flophouse is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hieraan stelt.

Wie zijn we?
J.J.C. Flophouse (hierna te noemen: “Flophouse”) is gevestigd te Toldijk aan de Hoogstraat 16. Flophouse is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (verantwoordelijke in de zin van de AVG).

Technische informatie en cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website.

Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheer en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. AB Oost maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen en tevens conform deze termijnen. Daarnaast geldt er op grond van de Archiefwet, het Burgerlijk Wetboek of de onderwijs- en belastingwetgeving ook een bewaarplicht.

Uw rechten

Beveiliging

Flophouse doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens Flophouse diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Flophouse met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Flophouse, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@Flophouse.nl. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden bij Flophouse.

Wijzigingen

Flophouse kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Flophouse.